Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo
przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również
zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej
droga mailowa i kierowane na adres Sprzedającego ( skuterylublin@gmail.com ). W przypadku
zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji
zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
REGULAMIN
1. sklep.auto-kompleks.com.pl jest prowadzony przez firmę:
AUTO KOMPLEKS P.H.U Piotr Średnicki
SKOŁUBY 1/73
20-837 Lublin
REGON: 432665771
NIP: 712-164-18-07
2. Siedziba firmy oraz adres do korespondencji:


Auto-Kompleks Części Quady Skutery

Dolna Panny Marii 63

20-010 Lublin


dalej nazywaną „Sprzedającym”.
2. Kupującym moze byc pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowosci prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
3. Zamowienia mozna składac 24 godziny na dobe.
4. Zawarcie umowy nastepuje z chwilą złozenia zamowienia przez Klienta. Realizacja zamowien płatnych za
pobraniem następuje najdalej wciagu 3 dni roboczych , a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu
płatności elektronicznych w ciagu 3 dni roboczych  po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany
wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamowienia adres.
6. W okresie 14 dni od odebrania zamowionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyn, według ogolnych zasad wynikających z przepisow dotyczących zawierania umow na
odległosc. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie towar nowy bez jakichkolwiek sladow uzytkowania.
Zwrotowi nie podlegają części i podzespoły elektryczne oraz elektroniczne.
7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrazone są w polskiej walucie i są cenami brutto
(zawierają podatek VAT). Ceny towarow nie zawierają kosztu dostawy, ktory okreslony jest w cenniku
dostaw.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych
teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym
klient będzie mógł potwierdzić złożenie zamówienia.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację
złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o
zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
10. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail,
lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
11. Auto-Kompleks P.H.U Piotr Średnicki zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień
wzbudzających wątpliwości.
12. Auto-Kompleks P.H.U Piotr Średnicki wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby
otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
13. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury bądź
paragonu. Klient może wycofać złożone zamówienie emailem lub telefonicznie. Klient nie może
anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
14. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki które pokrywa kupujący. Dostawa
towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
15. Realizujemy zamówienia tylko i wyłącznie dla klietów na terenie Polski. Nie wysyłamy towaru
poza granice kraju.
16. Zwroty towaru.
Kupujący ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 21 dni od daty odebrania
przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób
zniszczony. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej
cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta natychmiast

po otrzymaniu zwracanego towaru, maksymalnie do 10 dni licząc od momentu otrzymania towaru.
W przypadku zwrotu ,paczki pobraniowe nie będą odbierane a koszty takich paczek nie zostaną
zwrócone.
18. Reklamacje.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien
odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: AUTO KOMPLEKS P.H.U. , ul. Dolna Panny Marii 63, 20-010
Lublin . Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracamy natychmiast po
otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji tylko i wyłącznie na wskazane przez
reklamujacego konto bankowe. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich
wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, ewentualnie
AUTO-KOMPLEKS P.H.U. zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne,
dostępne w magazynie towary do wyboru. W przypadku reklamacji paczki pobraniowe nie będą
odbierane a koszty takich paczek nie zostaną zwrócone
19. Części elektroniczne i elektryczne oraz płyny nie podlegają zwrotom.
20. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
UWAGA:
Oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Konsumentom. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i
osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (Art. 221.
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową. )